Marknadsföring
Strategy
Verktyg

Agil marknadsföring: 5 steg för effektiv implementering 

04 oktober 2023
Andreas Marzo, Head of Digital, a_delivery
Som marknadsförare står du inför ständiga utmaningar som inkluderar teknologi, förändrat kundbeteende, ökad konkurrens, komplex datahantering och att kontinuerligt anpassa dig till ny teknik och nya trender. Allt detta ställer nya krav på oss som marknadsförare och traditionella metoder räcker inte alltid för att möta de krav som konsumenter och kunder idag ställer. I denna artikel utforskar vi potentialen i metoden: agil marknadsföring.

Vad är agil marknadsföring?

Begreppet syftar på en metod som hämtar inspiration från agila principer som ursprungligen utvecklades inom mjukvaruutveckling. Det handlar om att anpassa strategin och processerna för att vara mer responsiva och flexibla för förändringar, både i marknaden och inom organisationen.

3 fördelar med ett agilt arbetssätt

1. Snabbare marknadsreaktion
Du kan snabbt anpassa dig till förändringar i marknaden och kundernas behov.

2. Ökad kundcentrering
Du fokuserar på att förstå och leverera det kunderna verkligen behöver. Det skapar starka relationer och lojalitet.

3. Effektiv resursanvändning
Du använder data för att fatta rätt beslut och kan på så sätt optimera din marknadsbudget och få mer värde för varje investerad krona


Så kommer du igång: 5 steg

För många marknadsförare är en agil strategi nödvändig för att kunna hålla jämna steg i ett föränderligt landskap. Här är 5 konkreta tips på hur du kommer igång med ett mer agilt arbetssätt i din organisation:

1. Tvärfunktionella team
Bygg team som inkluderar medlemmar från flera delar av organisationen: marknad, försäljning, produktutveckling och kundtjänst. Det främjar en ökad förståelse för kundens behov och bidrar till en mer holistisk strategi.

2. Arbeta i korta tidsperioder
Föreställ dig arbetsmetoden som sprintar, vanligtvis två till fyra veckor. Under varje sprint sätts specifika mål och efter varje avslutad sprint utvärderas resultaten och strategin anpassas efter insikter och behov.

3. Be om feedback
Inrätta processer för att samla in och analysera kunders feedback kontinuerligt. Feedbacken ligger som grund för förbättringar och anpassningar i marknadsstrategin.

4. Datadrivna beslut
Investera i analysverktyg och kompetens för att kunna samla in och analysera data om dina marknadsaktiviteter, såsom resursallokering, kampanjoptimering och målgruppsanpassning. Låt data hjälpa dig fatta rätt beslut snarare än känsla.

5. Prioritera uppgifter med högsta värde
Använd principen om att uppgifter som ger högst affärsvärde och kundnöjdhet alltid prioriteras. Undvik att sprida resurserna för tunt och fokusera på att leverera kampanjer och resultat med hög kvalitet. 

Sammanfattning

Det agila arbetssättet handlar om att effektivisera, fatta bättre beslut och att bli mindre känslig för omvärldens förändringar. Du kommer kunna möta kunderna där de är och förbättra både kundnöjdhet och lojalitet. Likaså kommer datadrivet arbetssätt hjälpa dig att lägga resurser och budget på de aktiviteter som ger bäst ROI.

Andreas Marzo

Andreas Marzo

Head of Digital, a_delivery

andreas@adelivery.se

070 828 48 17