Marknadsföring
Verktyg

Så kan ett datadrivet arbetssätt lyfta er affär

14 mars 2022
Sebastian Tibbling, CEO a_delivery
Martech, adtech och datadrivna arbetssätt - oavsett vilka samlingsnamn man väljer att använda har verktyg för att samla och visualisera data aldrig varit mer tillgängligt, kostnadseffektivt eller relevant än nu.

Min erfarenhet är att många organisationer har en bild av att deras marknadsföring behöver bli mer modern och datadriven, men när man frågar vad det innebär är man inte alltid lika säker på vad det innebär i praktiken. Allt för ofta fokuserar man på att implementera en handfull initiativ och tekniker (de lägst hängande frukterna), och blir sedan frustrerad när det utlovade värdet eller resultatet inte inträffar. Här är mina spaningar kring vart utvecklingen är på väg, och rekommendationer för dig som inte bara vill komma igång och samla in data, utan även omvandla den till insikter, åtgärder och intäkter.

Tänka datadrivet - Hur då?
Historiskt sett har mätpunkterna inom marknadsföring ofta syftat till att titta bakåt för att bättre förstå beteenden och mäta effekter av genomförda kampanjer. Idag använder vi oss tvärtom av data och analys för att blicka framåt. Den tekniska aspekten med insamling av kundinsikter, mätning och analys är inte längre bara en stödfunktion inom marknadsföring, utan direkt avgörande för att lyckas med modern marknadsföring. Som ett resultat av detta kan vi se att allt fler organisationer tar ett holistiskt grepp för att göra sina arbetssätt mer datadrivna - från att säkerställa datakvalitet till att implementera verktyg för att kunna se datan, förstå datan och slutligen ta action på den.

Välja mätpunkter - Vad är skillnaden på KPIer och andra metrics?
Det är lätt att gå vilse i den egna datan och spendera timmar på att förstå vad man egentligen letar efter. Minst lika frustrerande är det när satsningar på data-analys resulterar i insikter som man egentligen redan visste från början, eller inte anser vara särskilt viktiga. Känner du igen dig? I en tid när mer eller mindre allt är mätbart blir det extra viktigt att forma en gemensam bild av vilka nyckeltal teamet ska titta på - vilka KPI:er din roll mäts på. Här finns det ingen one-size-fits-all lösning, utan varje organisation och team behöver hitta sina egna mål och mätpunkter. Men för att ändå ge någon form av råd eller riktlinje när ni sätter era KPI:er så bör de ha stor inverkan på resultatet ni vill uppnå. Mätpunkter som inte har den typen av effekt kanske ska behandlas som just mätpunkter - och inte KPIer.

Välja system och tekniker - Martech, adtech, vad är det?
Adtech är en förkortning för annonsteknik, helt enkelt advertising technology. Begreppet innefattar vanligen teknik som hjälper till att mäta, distribuera och optimera annonsering. Om Adtech främst är för annonsörer och publicister så är martech ett samlingsbegrepp för marknadsförings-teknologier. Exempel kan vara Hubspot, Google Analytics eller system som Kontentino som underlättar för marknadsförare att distribuera, mäta, optimera och visualisera information för att öka effekten av sin marknadsföring. Både adtech och martech systemen kostar ofta att använda, men priserna kan vara pressade av att det finns så många olika system. Här är utmaningen att veta vilka tekniker du ska satsa på, samt att skaffa tillräcklig kunskap för att kunna använda dem fullt ut för att skapa värde för dig och ditt företag.

Omvandla data till insikter och actions
Att kunna samla in rätt data är en sak, men att visualisera, distribuera och göra den verkligt användbar kräver en annan kompetens och ett annat tankesätt. Det finns mängder av system som kan samla in data, men människor som förstår er utmaning och verksamhet är ofta dom som bygger faktiska insikter. För att löpa linan ut krävs smarta människor som kan identifiera användbar data och omvandla den till berättelser, information, kunskap och insikter. Många gånger är det datadrivna arbetssättet en laginsats där det gäller att sätta ihop ett team med olika perspektiv och kompetenser för att nå framgång. Du kan ha hur avancerad teknik som helst bakom motorhuven, men förstår du inte hur du ska använda den på bästa sätt, blir den ändå ingenting värd.

Är du nyfiken på hur adtech och martech skulle kunna hjälpa dig och ditt företag? Tveka inte att kontakta mig!

"

Historiskt sett har mätpunkterna inom marknadsföring ofta syftat till att titta bakåt för att bättre förstå beteenden och mäta effekter av genomförda kampanjer. Idag använder vi oss tvärtom av data och analys för att blicka framåt.

Sebastian Tibbling

Sebastian Tibbling

CEO a_delivery

sebastian@adelivery.se

+46 70-855 17 22