Strategy
Verktyg
Insikter

Förbättra din digitala strategi i 4 enkla steg

13 september 2023
Sebastian Tibbling, Head of Agency
Under året har jag haft förmånen att hjälpa flera företag och medieägare med sina digitala förändringsresor. I min roll som strateg är det skönt att ha beprövade modeller att luta sig mot för att skapa tydlighet och fokus. I det här inlägget går jag igenom vad modellen innehåller och delar med mig av insikter från de NÖHR-workshops jag har haft med ledningsgrupper och marknadsteam de senaste månaderna.

NÖHR är en effektiv modell vid förändringsledning, strategiarbete eller som en övning för dig och ditt team för att hitta en tydlig gemensam riktning mot nästa mål. Förkortningen står för: nuläge, önskat läge, hinder och resultat.

Förutom att använda modellen vid arbete med förändringsledning, har vi sett att den fungerar väldigt bra för ledningsgrupper och marknadsteam som önskar få ut mer av sin digitala strategi.

Nuläge - var står vi idag?

Precis som rubriken lyder handlar det första steget som att skapa en tydlig och ärlig bild av nuläget. Hur ser situationen ut idag? Vilka utmaningar har ni? Och vilka möjligheter finns? 

Att definiera nuläget handlar kort och gott om att förtydliga var ni befinner er och det hjälper er att lättare förstå vilken riktning ni ska ta mot nästa mål.

I detta steget kan det vara en bra idé att släppa all prestige och alla föreställningar om hur det är, och istället försöka se objektivt på var ni (faktiskt)  befinner er. Det är först när vi vågar se våra utmaningar i vitögat som vi faktiskt får kraft att förändra.

Här kommer ett konkret exempel från en av våra senaste workshops med ett skickligt marknadsteam som behövde stöttning i sitt digitala strategiarbete. 


Nuläge:

- Outnyttjad potential i digitala prenumeranter, vi får inte ut tillräckligt mycket av våra digitala kanaler.
- Vi fattar beslut baserat på känsla snarare än data.
- Vi saknar kraft, tid och kompetens för att genomföra de förändringarna vi vill för bättre resultat digitalt.

Önskat läge - vart är vi på väg?

Många gånger när vi genomför NÖHR-modellen kommer man till oss för att man har koll på just den här delen av modellen - vart man vill vara. Ett problem eller en utmaning har identifierats och man förstår att det behövs en insats för att nå det önskade läget.

Här är det läge att, precis som vid första steget (nuläge), släppa alla fördomar och förväntningar om hur saker ska vara, och istället fokusera på hur ni vill att er digitala närvaro ska vara och vad den ska ge.

Släpp lös din inre visionär och definiera det önskade läget i konkreta mål. Vad vill ni få ut av ert digitala strategiarbete? Var befinner ni er om en, sex eller tolv månader från nu? Hur vet ni när ni har lyckats?

Försök vara så konkret som möjligt, det gör det lättare för er att följa upp hur ni presterar mot målen under arbetets gång.

Önskat läge:
- Vi vill få ut mer av våra digitala initiativ och leda våra potentiella kunder genom hela köpresan.
- Vi vill att de aktiviteter vi gör resulterar i fler prenumeranter, användare och kunder
- Vi vill fatta beslut baserat på data. Genom att utbilda internt kan vi bättre tolka och förstå vår data och därmed få ut mer av vårt arbete.

Hinder - vilka problem kan vi stöta på?


Det är inte ovanligt att modellens första två steg (nuläge och önskat läge) sätter igång pepp och optimism. Och även om det är en viktig del av hela övningen, får vi inte glömma att det digitala strategiarbetet kommer till sin fulla kraft först när vi också försöker förutspå vilka hinder vi kommer att stöta på längst vägen.

Därför är det dags att fundera över vilka faktorer som stoppar er från att nå önskat läge. När vi får koll på era potentiella hinder blir det lättare att föregå dem och arbeta proaktivt för att förhindra att de stannar upp ert strategiarbete.

Det skulle exempelvis kunna vara:
- Oväntade saker i den dagliga driften dyker upp och tar tid från vårt digitala strategiarbete.
- Begränsad kompetens kring teknik och det digitala landskapet. 
- Utmaningar med att få med organisationen på förändringarna. 

Resurser - vad behöver vi?

Den sista delen i NÖHR-modellen handlar om att göra en inventering av vilka resurser som kommer krävas för att lyckas med det digitala strategiarbetet. Sett till nuläge, önskat läge och potentiella hinder, blir det förhoppningsvis relativt enkelt för er att se vad som behövs för att ni ska lyckas. 

Här är det viktigt att vara realistisk om vilka delar ni själva har tid och energi att lösa, och vilka eventuella delar som ni behöver ta in extern hjälp kring.

Många gånger ser vi att ledningsgrupper och marknadsteam tror att hela det digitala strategiarbetet behöver outsourcas för att bli bra, vilket inte alltid är fallet. I många av de digitala strategiprojekt där vi får agera bollplank blir det tydligt att många av resurserna finns internt, men kan behöva backas upp med extern spetskompetens.

Oavsett hur mycket eller lite hjälp ni behöver utifrån, är det viktigt att se över resurserna och fördela arbetsuppgifterna bland de personer som är inblandade.

Det skulle kunna se ut så här:
- Frigöra tid från teamet för att kunna arbeta fokuserat i det digitala strategiarbetet.
- Ta in extern kompetens i form av teknisk kunskap och bollplank.
- Förlänga deadlinen för arbetet så att vi hinner med.


Klara, färdiga…agera!

När ni nu är klara med er NÖHR-modell har ni förhoppningsvis en tydlig riktning och bra känsla för var ni är, var ni ska och vilka hinder som kan dyka upp längs vägen. Likaså har ni sett över resurserna och fördelat dessa internt och externt.

Mitt sista medskick blir därför att betona vikten av handlingskraft. Att inte låta strategiarbetet fastna i konferensrummet och otaliga PowerPoints, utan istället fokusera på en konkret plan om hur ni går vidare. Var börjar ni? När börjar ni? Vilka uppgifter kan ni komma igång med direkt? Ja…du fattar.


Sebastian Tibbling

Head of Agency

sebastian@anothermedia.se

+46 70-855 17 22