Strategy

Så hanterar företagen lågkonjunkturen

28 februari 2023
Louise Madsen, Copywriter
Vi frågade representanter från fyra stora bolag om hur de kommer göra med marknadsföringen framöver, med vetskap om lågkonjunkturen vi står inför. Såhär svarade dem.

Hur påverkar lågkonjunkturen hur ni ser på er marknadsföring de kommande åren?
- Det är ett tufft läge på marknaden och flera rapporter visar på minskad handel, framförallt inom e-handel. Här handlar det om att vara modig och att våga satsa trots tuffa tider, vilket vi har som ambition att göra. 

Vilka marknadsaktiviteter blir viktiga och vilka blir mindre viktiga i dessa tider?
- Det viktigaste för oss handlar om att prioritera och att skapa så relevant content som möjligt för våra kunder. Här handlar det om allt ifrån att värdera kanalval till analys och optimering. Men också om att ha tålamod samt vara flexibel för förändrade beteenden på en orolig marknad.

Sist men inte minst, gasa eller bromsa i lågkonjunktur. Motivera gärna!
- Både och. Med tanke på omvärldsläget är det sunt förnuft att hålla lite i gaspedalen men också om att vara modig och våga satsa i dessa tider.

Jenny Karlsson
Projektledare e-handel och logistik, Bring Sverige

Hur påverkar lågkonjunkturen hur ni ser på er marknadsföring de kommande åren?
-
Självklart påverkas vi av lågkonjunkturen en hel del, även om det ser väldigt olika ut på olika marknader för oss. Marknadsföring är en väldigt viktig del av vår verksamhet, så det är ingenting vi kommer dra ner på. Tvärtom, skulle jag vilja påstå att marknadsföring blir ännu viktigare i en lågkonjunktur. 

Vilka marknadsaktiviteter blir viktiga och vilka blir mindre viktiga i dessa tider?
-
Generellt sett kan man säga att vi försöker hålla samma strategi som tidigare, bara med den förändringen att vi försöker göra det med mer begränsade budgetar. Med det sagt så bibehåller vi samma typ av marknadsföringsmix, så vi bromsar inte på något sätt. 

Ska man vara kostnadseffektiv så är ju PR ett väldigt bra verktyg, men även organiskt material, UGC och SEO, något vi satsar lite extra på i dessa tider. Sen är ju vårt övergripande budskap att man inte ska överkonsumera, utan försöka ta hand om de kläderna man redan har, vilket är ett budskap som blir ännu mer relevant i en lågkonjunktur. 

Vad som blir mindre viktigt är väldigt olika för vilket typ av bransch man rör sig i, vilken typ av affärsmodell och varumärkesposition man har, men en sak vi tror är viktigt är att inte rea ut sina produkter för mycket om man inte verkligen måste. Det är en spiral som kan bli väldigt svår att stoppa väl den har tagit fart. 

Sist men inte minst, gasa eller bromsa i lågkonjunktur. Motivera gärna!
-
Receptet har alltid varit att testa litet och skruva upp om det funkar. Det blir ännu viktigare i takt med större och mer komplicerade affärer. Vi tror mer på att gasa men göra det i på ett så smart och fokuserat sätt som möjligt. Bromsar man, kan det föra mer sig mer komplikationer än vad man tycker sig ana. Gör man rätt insatser under lågkonjunkturen tror vi att man kommer att hämta hem det sen när vindarna tillslut vänder. 

Frej Lewenhaupt
Co-Founder & CEO at Steamery

Hur påverkar lågkonjunkturen hur ni ser på er marknadsföring de kommande åren?
-
Trots att det är enkelt att enbart fokusera kortsiktigt och skapa aktiviteter för snabba belöningar försöker vi nu mer än någonsin fokusera på långsiktigheten i vårt arbete. Användandet av data och ett "growth hacking mindset" gör att vi kan testa oss fram och ständigt lära oss längst vägen, utan att ha spenderat varken för mycket tid eller pengar. Istället för att ta till drastiska åtgärder behöver vi istället undersöka hur våra kunder beteender och behov ändrar sig under en lågkonjunktur.

Vilka marknadsaktiviteter blir viktiga och vilka blir mindre viktiga i dessa tider?
-
Skippa tänket business-as-usual och var istället beredd att vara flexibel och ha modet att snabbt växla om och vara anpassningsbar för att möta kundernas förändrade beteende. Uppdatera och återanvänd befintligt content, det finns med stor sannolikhet en hel del bra content i gömmorna. Lägg ner tiden som behövs på innehållsframtagning; content marketing är både långsiktigt och varumärkesbyggande. Komplettera organiska inlägg genom att "boosta" visst innehåll på sociala medier och betala för att synas i dina viktigaste målgruppers flöden. Data spelar som alltid en stor roll och här är det viktigt att veta vilket innehåll som presterar bäst och har högst engagemang, där ska du lägga ditt fokus och kan även på ett kostnadseffektivt sätt hitta nya kunder. Allt som inte är mätbart skulle jag säga bör få mindre fokus, vi kommer t ex inte satsa på tv-reklam som skjuter brett till den stora massan utan istället skapa reklamfilmer riktade mot relevanta målgrupper på YouTube.

Sist men inte minst, gasa eller bromsa i lågkonjunktur. Motivera gärna!
-
Jag ser alltid möjligheter framför problem så jag säger absolut gasa, men ta tillfället i akt och gör smartare val i din marknadsföring. T ex utbildar vi våra kunder i hela världen ännu mer om våra produkter, bygger varumärke på kundvärde och lösningar istället för pris och får möjlighet att testa alla kreativa idéer för att förhoppningsvis kunna skörda senare i en högkonjunktur.  

Kajsa Nydahl
Global Marknadschef på Sauna360 Group 

Hur påverkar lågkonjunkturen hur ni ser på er marknadsföring de kommande åren?
-
För vår del innebär det att vi behöver agera annorlunda. Vi vill bredda vår kundbas. Och vi måste försöka använda lågkonjunkturen till vår fördel. Om vi saknar denna förmåga är risken dessutom att vi inte blir tillräckligt relevanta för våra kunder. I vår marknadsföring och försäljning är en viktig ingrediens tjänster/paketeringar. Konjunkturen kommer m.a.o. också att påverka våra erbjudanden.

Vilka marknadsaktiviteter blir viktiga och vilka blir mindre viktiga i dessa tider?
-
För vår del ser vi inga aktiviteter som blir mindre viktiga. Däremot ser vi att måste iscensätta nya.

1. För att öka kundbasen under lågkonjunktur måste vi erbjuda marknaden enklare och mer avgränsade insatser som engagerar våra nya kunder och som visar prov på vår förmåga. På detta sätt ökar vi vår kundbas med företag som testat oss. Vi hoppas givetvis på att vi presterar på en nivå där vi blir relevanta och ett självklart val när man satsar större i nästa skede.
2. För att nå ovan kunder måste vi utveckla vår marknadsföring inom framförallt ”Content Marketing” och ”Sök”.

Sist men inte minst, gasa eller bromsa i lågkonjunktur. Motivera gärna!
-
Gasa! Varför? Jag tror att lågkonjunkturen kommer att hålla i sig under i alla fall de kommande två åren. Många företag, både leverantörer och kunder, blir rädda. En del kommer dessutom att försvinna. Detta faktum innebär trots allt möjligheter. Och efter två år med Covid fick vi ett krig som kastade oss från den ena olyckan in i den andra. Vi har m.a.o. ingen aning om det följer en högkonjunktur efter krigsåren. Kanske händer det ytterligare skit. Och ”The history is a road map for the future”. Vi måste lära oss att leva och agera under dessa omständigheter. Framgångsrecepten framåt bör innehålla att vi blir mer lättfotade och flexibla. Att vi reflekterar med tätare intervaller och är snabba i svängarna. Dessutom kan man inte bromsa sig igenom en kurva!

Marcus Hermansson 
Founder Business Performance AB // Upper Wasa

Louise Madsen

Louise Madsen

Copywriter

louise@engageagency.se