Trender
Insikter
Marknadsföring

7 globala marknadstrender som kommer att forma 2022

07 december 2021
Sebastian Tibbling, CEO a_delivery
2021 har varit ett år präglat av omställning och återhämtning från en oväntad förändring utan motstycke i modern tid. Därför är vi många som nyfiket vill blicka in på 2022 för att se vad konsumenten förväntar sig av företag och varumärken när det kommer till marknadsföring och kommunikation. Vilka förändringar kan vi se gentemot tidigare år? Vart bör vi rikta vårt fokus när det ställs allt högre krav på människor, data och kundupplevelse?

På jakt efter de största trenderna att hålla koll på inför det nya året dök denna undersökning upp. De viktigaste insikterna från studien har vi samlat och summerat här.

Syfte före vinst

Pressade priser och kvalitativa produkter räcker inte så långt som det en gång gjort. Idag ser konsumenten även till vilka företag som lyckas med att förmedla sitt syfte. Att man vågar uttala sig, engagera sig i frågor och kommunicera sina värderingar är något som allt fler konsumenter förväntar sig av företag. Att värna om planeten, sträva mot klimatneutral produktion eller skydda sina kunders integritet är bara några av de ämnen som företag förväntas ta ställning till. Transparens och syftesdriven marknadsföring är med andra ord frågor som blir allt viktigare för marknadsavdelningar och ledningsgrupper framöver. Företag som lyckas med att kommunicera sitt syfte, varför de finns och vad de bryr sig om, kommer att ha en betydande konkurrensfördel.

Nya krav på marknadsförare

Marknadsteamets roll kommer sannolikt innebära mer kundkontakt och ökat fokus på analys av kundernas beteende, något många upplever som komplicerat och utmanande enligt studien. För att bemöta det förändrade kravet på marknadsavdelningar kan det vara en god idé att se över den interna strukturen och skapa agila team, som inte bara består av marknadsförare utan även dataanalytiker, strateger och programmerare.

Förstahandsdata blir allt viktigare

Tidigare har det inte varit några större problem att köpa in tredjehandsdata för att skaffa sig information om sina kunder. Men i takt med att kunderna börjar blir mer krävande i hur deras personliga data hanteras skärps kraven på vilken data företag får använda. På grund av dessa krav har många webbläsare redan blockerat tredjepartscookies och fler förändringar är att vänta i framtiden. Genom att ta ansvar och ligga steget före eventuella nya bestämmelser och förbud kan marknadsförare klara av att fortsätta leverera relevanta annonser och kampanjer till sina kunder trots omfattande förändringar i medielandskapet.

Mer transparent dataanvändning 

Synen på dataövervakning och distribution av kunddata är redan idag övervägande negativ och 53 procent av personerna i undersökningen uppgav att de såg det som obehagligt. För dig som marknadsförare kommer detta innebära högre krav på dynamiska lösningar som skapar tillit under kundresan. Genom att utvärdera era arbetssätt när det kommer till kunddata och försöka vara transparent mot kunden kan du skapa en upplevelse som stärker kundens förtroende för ert företag. Kunden ska känna att han eller hon har kontroll över sin data, likaså vetskap om hur datan behandlas.

Inkluderande marknadsföring på riktigt

Uppfyller ni kundernas förväntan när det kommer till mångfald? Allt pekar på att vi kommer se ett fortsatt ökat krav på mångfald hos konsumenter framöver. Därmed blir det viktigt för varumärken att autentiskt återspegla detta, både framför och bakom det man som kund ser utifrån. Din potentiella kund vill veta att du stöttar olikheter. Genom att se till att medarbetare och samarbetspartners återspeglar de befintliga, såväl som potentiella kunderna, minskar den kulturella och demografiska skillnaden mellan varumärke och kund. Marknadschefen är ofta länken till kunderna och behöver då få möjlighet att överskåda och påverka hela organisationen när det kommer till brister kopplat till inkludering och mångfald.

Förväntningar på hybrida event

Pandemin tvingade oss att bli digitala över ett natt och idag har många digitala verktyg och arbetssätt blivit en helt naturlig del av vardagen. Framöver kommer man dock förvänta sig fler hybrida upplevelser där digitalt möter fysiskt, i takt med att samhället öppnar upp. Här bör du som marknadsförare fundera över hur du på bästa sätt kan kombinera digitalt och fysiskt för att leverera lyckade hybrida event. 

Kundkontakt kan kräva samspel mellan människa och AI

Under pandemin blev digitala kanaler för många företag den enda länken till befintliga och potentiella kunder. Vad många insåg var att de digitala verktygen och arbetssätten länge hamnat i skymundan, något som konsekvenserna av pandemin ändrade på. Nu har den digitala utvecklingen fortskridit snabbare än vad man kunnat förutspå. Detta ställer ytterligare krav på de digitala verktygen och att ni som företag kan optimera er kundupplevelse genom smart kommunikation – där människan och tekniken möts.

"

För att bemöta det förändrade kravet på marknadsavdelningar kan det vara en god idé att se över den interna strukturen och skapa agila team, som inte bara består av marknadsförare utan även relaterade specialistkompetenser.

Sebastian Tibbling

Sebastian Tibbling

CEO a_delivery

sebastian@anothermedia.se

+46 70-855 17 22