6 tips till B2B-marknadsförare inför 2023

19 januari 2023
Erika Persson Bartat, Head of Production
En stor del marknadsförare inom B2B förutspår att content marketing kommer att bli ännu viktigare under 2023 än tidigare år. Men hur skapar man innehåll som engagerar och konverterar? Vi listar 6 tips som skapar resultat.
Ta fram en contentstrategi

Content marketing har större chans att generera resultat, när den stöds av en strategi. Detta är en punkt som många menar är väldigt viktig, men ändå är procenten av de som dokumenterar en contentstrategi endast på 40 %, visar en studie från Content Marketing Institute. 33 % säger att de har en strategi, men inte nedskriven. 20% menar att de inte har en contentstrategi, men att de planerar att ta fram en inom det kommande året. Resterande 7 % av de tillfrågade säger att de inte har en strategi och inte planerar att ta fram en.

Utan en strategi är det svårt att följa upp resultatet. Ta fram en strategi som fokuserar på din verksamhets affärsmål för året och producera innehåll därefter.

Fördela marknadsbudgeten rätt

Många content marketers arbetar antingen ensamma eller i en mindre grupp, men förväntas åstadkomma mycket under kort tid. 46 % av de tillfrågade i studien säger att en person (eller grupp) är ansvarig för varje typ av innehåll som deras organisation producerar. Men detta verkar kunna förändras under det kommande året. Nästan hälften, 47 %, av de tillfrågade, säger att de förväntar sig att deras organisation kommer att anställa innehållsproducenter under 2023. 

Dessutom säger hälften av de tillfrågade att de räknar med en ökad marknadsbudget under det kommande året. Endast 14 % av de tillfrågade förväntar sig en ökad budget på mer än 9 %, och 36 % menar att de borde öka mellan 1- 9 %.

Samarbeta med experter

Om du vill skapa resultatdrivande innehåll, borde du fundera på att samarbeta med ämnesexperter inom det området som du skapar innehåll för - särskilt om de besitter kunskap som du själv inte kan tillgå. 

Till exempel, du ska skapa innehåll för företag inom vården. Då kan det vara till din fördel att samarbeta med en läkare för att säkerställa att medicinska termer tillämpas på rätt sätt. Detta för att säkerställa att innehållet produceras så kvalitativt och trovärdigt som möjligt. 

Investera i bättre teknik

Endast 28 % av marknadsförarna i undersökningen säger att deras organisation har rätt teknik för att producera kvalitativt innehåll. Majoriteten, 61%, uppger att deras organisation inte har investerat i rätt teknik alternativt inte använder befintlig teknik till sin potential. De återstående 11 % är inte säkra på om de har rätt teknik.

Att investera i bättre teknik, i samband med framtagande av en contentstrategi, kan ge ditt företag en stor möjlighet att producera bättre content. Det är viktigt att ditt innehåll är högkvalitativt och upplevs som proffsigt. Detta kan i sin tur leda till en ökad integration från användarna.

"

Inom digital marknadsföring gäller det att du håller dig uppdaterad för att vara relevant på marknaden.

Mät din framgång, och dina bakslag...

Bland de tillfrågade marknadsförarna säger 42 % att de utmanas till att utveckla företagets mätning. Genom att mäta dina framgångar, eller bakslag, kan du tydligt se vilket innehåll som fungerar bäst för din målgrupp. Detta leder i sin tur till att du har bra koll på vad för typ av innehåll som ditt företag borde producera mer av och vad ni kan utesluta. Granska statistiken av kampanjer, inlägg på sociala medier och hemsidan för att hela tiden göra det lättare för kunden att konvertera.

Anpassa innehåll med försäljning

59 % av de tillfrågade i undersökningen säger att det är en utmaning att skapa innehåll som tilltalar användare i olika stadier av köpresan. Innehåll kopplat till köparens resa kräver ofta ett bra förhållande mellan försäljning och marknadsföring.

Och hur skapar vi förhållande mellan försäljning och marknadsföring? Genom en skriven contentstrategi som stämmer överens med deras uppsatta mål. Planering är A och O, så sätt dig ner med de berörda personerna för projektet för att planera och strukturera upp den bästa strategin för er.

För att du ska kunna skapa så bra innehåll som möjligt under 2023, behöver du tänka på ovanstående rubriker under årets gång för att vara relevant för dina kunder. Inom digital marknadsföring gäller det att du håller dig uppdaterad för att vara relevant på marknaden.

Behöver du hjälp med er content marketing? Engage är ditt externa marknadsteam! Från strategi och digitala kampanjer till sociala medier, videoproduktioner och podcasts, vi vet hur man skapar digital framgång där din målgrupp finns. Besök vår hemsida här.

Erika Persson Bartat

Erika Persson Bartat

Head of Production

erika@engageagency.se