Marknadsföring
Verktyg
Trender

Spaning: Detta krävs för att lyckas med digital annonsering 2022

08 november 2021
Andreas Marzo, Head of Digital, a_delivery
Efter införandet av GDPR, Apples sekretessfunktioner och en rad andra åtgärder de senaste åren har digital annonsering + personlig integritet verkligen blivit = sant. Utmaningen för företag är inte längre bara att upptäcka de många möjligheter som digital marknadsföring kan medföra - nu gäller det även att förstå var gränsen går mellan innovativ respektive integritetskränkande marknadsföring.

Utvecklingen har resulterat i mindre och mellansmå marknadsavdelningar som oroar sig över att komma ikapp den förväntade kunskapsnivån inom digital annonsering - och en hel bransch av publicister och medieägare som oroar sig över framtiden för programmatiska annonsköp. Andreas Marzo, Head of Digital på adtechbolaget a_delivery, siar i vilka aktörer som kommer gå vinnande ur skiftet och vart förändringens vindar kan tänkas blåsa härnäst.

Positiv utveckling för individen - men även för publicist och annonsör
Att sekretessfrågan står högt på agendan medför klart positiva effekter för oss alla som individer och för samhället i stort. Vad det förändrade annonsklimatet kommer att innebära för olika organisationer är däremot inte lika självklart. Det vi ser, som jobbar nära både publicist och annonsör, är att annonsering i nischmedia har en tydlig uppsida gentemot den i bredare medier. Vi behöver inte inkräkta på en På Kryss-läsares privatliv för att förstå att han eller hon troligen är intresserad av segling. Personlig målgruppsstyrning blir inte lika viktigt vid annonsering i ett sammanhang som redan är riktat mot en särskild målgrupp. På detta vis kan den “privacy reset” som vi ser idag komma att tjäna både publicister och annonsörer (som väljer kvalitetsjournalistik) väl i framtiden. Inte minst ökar det vikten av annonsteknik för att möta efterfrågan på effektiv annonshantering och optimering i dessa riktade digitala mediekanaler.

Ökat fokus på Martech 2022
Jag tror att vi kommer få höra ordet MarTech mer och mer under 2022. Om Adtech var 2021:års buzzword så kommer MarTech bli nästa års. MarTech är en sammanslagning av marketing och technology och man skulle kunna säga att MarTech = marknadsföringsteknologi. Inom begreppet samlas plattformar och tjänster som gör det mycket enklare att lyckas med digital, automatiserad och datadriven kommunikation.

Från att det tidigare funnits omkring 150 system för ändamålet så har antalet nu ökat till över 7000 på bara några få år. Utvecklingen innebär att det har varit svårt för vanliga företag att hänga med. Därför kan det finnas ett behov att titta utanför sitt eget bolag och försöka hitta hjälp någon annanstans. För en sak är säker - kompetensen inom detta området behövs och är redan extremt efterfrågad.

"

Trendspaningar och buzzwords i all ära, men vad är egentligen viktigt på riktigt?

Hög tid att satsa på attraktiva annonsmiljöer
För att navigera i den djungel som digital annonsering har blivit de senaste åren behövs onekligen en rad olika specialistkompetenser, tekniker och system. Trendspaningar och buzzwords i all ära, men kanske frågar du dig nu vad som egentligen är viktigt på riktigt? Här har vi listat rollerna som vi anser är direkt nödvändiga för att kunna bibehålla attraktiva annonsmiljöer och effektiv annonshantering även i framtiden. Vi börjar från början och ger konkreta tips på hur du som medieägare kan tänka när du ska bygga ett framgångsrikt ad ops team.

Ta del av listan och hela artikeln här.

Andreas Marzo

Andreas Marzo

Head of Digital, a_delivery

andreas@adelivery.se

+46 70-828 48 17