Debatt

Debatt: Därför förtjänar tidsskrifter en större bit av annonskakan

02 oktober 2023
Rasmus Ohlin, vd
Svenska tidskrifter och branschmedia kämpar för sin del av annonskakan. Men det finns ett problem, och det handlar inte om räckvidden, utan om en missuppfattning och bristande kunskap kring dess effekt.

En rapport från medieanalysföretaget Ebiquity avslöjar en klyfta mellan verkligheten och hur marknadschefer, reklamare och mediebyråer uppfattar effekten av olika mediekategorier i relation till uppsatta mål. De kategorier som enligt rapporten levererade högst effekt sett till de vanligaste målen var: tv, radio, nyhetstidningar, magasin och utomhusreklam. Trots detta såg uppfattningen i branschen annorlunda ut, där blev resultatet: tv, online video, radio, sociala medier och utomhus

Printmedier hamnade långt ner på listan på uppfattad effekt, vilket alltså inte stämmer med verkligheten. Denna klyfta mellan branschens uppfattning och den faktiska effekten utgör ett hinder för tidskrifter och branschmedier att få en större del av annonskakan - så vad gör vi åt det?

Låt oss börja med att utforska vad tidskrifter faktiskt har att erbjuda – de skapar en unik och kraftfull miljö som ofta förbises. Kvalitetsjournalistik utgör en pålitlig grund för skrivet material och förtroendet för det skrivna ordet i tidskrifter är en outnyttjad resurs som är svår att kvantifiera men av avgörande betydelse.


I min dagliga kontakt med publicister och medieägare blir det tydligt att vi, i en tid när falska nyheter är en utmaning och förtroendet för medierna sätts på prov, behöver den trygga plattform för högkvalitativa och faktagranskade texter som svenska tidskrifter erbjuder. Här blir den ansvarige utgivarens roll mer central än någonsin, som en slags garant för kvalitet och etik. Något som tidskrifter ofta erbjuder bättre än sina digitala motsvarigheter.

Jag är övertygad om att vi, tillsammans med mediehusen, bör fokusera mer på denna styrka och stödja den med konkreta data och siffror. Det handlar om att visa att tidskrifter och morgonpress kan skapa minnesvärda intryck och nå ut till läsare som aktivt engagerar sig i innehållet. 

Kanske viktigast av allt är att övertyga annonsörer om tidskrifternas värde genom att bevisa deras effekt. Det räcker inte längre att bara påstå att en annons publicerades i en tidning; det måste bevisas att denna annons faktiskt hade en mätbar påverkan.

Om vi drar lärdom av andra mediekategorier som har anpassat sig till kravet på att bevisa effekten, är jag övertygad om att vi kommer kunna erbjuda våra annonsörer en bättre och mer effektiv mediemix. Det handlar om att genomföra noggranna mätningar och presentera resultat som tydligt visar hur tidskrifter och morgonpress påverkar sina läsare. Och vilken effektiv annonsmiljö det innebär för företagen.

Det är dags att omvärdera hur vi ser på tidskrifter och nischade publikationer. De förtjänar en större del av annonskakan än de för närvarande erhåller och det är upp till oss att gemensamt stödja och investera i dessa medier, att framhäva deras styrkor och att ge dem den uppmärksamhet och respekt de förtjänar.