Adviser växer med två nya digitala uppdragsgivare

24 februari 2022
Dela:

Sedan i höstas när Rasmus Ohlin tillträdde som ny VD på Adviser har stort fokus legat på att knyta till sig nya samarbeten. Nu står det klart att Adviser har fått in två nya uppdrag som skiljer sig ganska mycket från de traditionella och nischade B2B uppdrag man haft de senaste 20 åren – två uppdrag som skapar fantastiska möjligheter för ökade intäkter.

- Vi är hela tiden på jakt efter att utvecklas och just nu är vi inne i en fas där vi breddar vår portfölj från traditionella publicister till som nu, influencer nätverk och digital talkshow. Vi är helt övertygade om att detta är områden som bara kommer att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar. Det gäller att finnas där dagens mottagaren finns och det går mer och mer mot en digital värld, säger Rasmus Ohlin, VD på Adviser.

De nya uppdragen är ett viktigt steg i Advisers digitala tillväxt och Rasmus Ohlin ser mycket positivt på de möjligheter det kommer skapa.

– Advisers traditionella uppdrag är en nischad B2B produkt med en tydlig målgruppp. Med HowToTalk och WAKAI har vi potential att attrahera i princip vem som helst som har något att marknadsföra vilket känns otroligt spännande, säger han avslutningsvis. 

Läs mer om de nya uppdragen på Advisers hemsida.