Another Media Group tar sats mot högt självledarskap

20 mars 2024
Dela:

I tider då arbetsmarknaden ständigt förändras och nya krav ställs på flexibilitet och anpassningsförmåga. Vill vi ta ett steg framåt med att utveckla våra team, genom fokus på självledarskap. Därför har vi påbörjat ett utvecklingsarbete med hjälp av Stephen R. Coveys “7 goda vanor”.

De sju goda vanorna - en kort översikt

Var proaktiv - Det handlar om att ta ansvar för sitt eget liv. Vi uppmuntrar våra team att agera snarare än att reagera på omständigheter.
Börja med slutet i sikte - Vi motiverar varandra att ha en klar vision om vad vi vill uppnå, både som individer, i projekt och som företag.
Gör det viktigaste först - Tidshantering och prioriteringar är avgörande. Att skilja på det som är viktigt och det som är brådskande hjälper oss att fokusera på våra mål.
Tänk win-win - Att skapa situationer där alla vinner stärker våra relationer och öppnar upp för kreativa lösningar på utmaningar.
Förstår först, sedan förstådd - Lyssna med empati och försök verkligen förstå den andras behov och perspektiv, innan du förklarar ditt.
Skapa synergi - Genom att värdesätta och utnyttja våra olikheter skapar vi bättre lösningar än vad vi skulle ha gjort individuellt.
Slipa sågen - Personlig och professionell utveckling går hand i hand. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande och   för att hålla oss skärpta.

Vår resa mot självledarskap
Vår satsning på högt självledarskap inom Another Media Group inleddes 2022 där alla ledare gick utbildningen. I år tar vi nästa steg och tar med alla anställda i utbildningen. Vi introducerade de sju goda vanorna under en kick-off i Vemdalen i februari.  Nästa steg är en två dagars utbildning när vi samlas i Malmö nu i mars och efter det kommer vi att jobba med detta löpande och individuellt.

Tanken med satsningen är dels ett högt självledarskap och den personliga utveckling som det innebär och dels för att få ett gemensamt språk och arbetsätt. Vi kommer att fördjupa vår förståelse för de sju goda vanorna och hur vi kan tillämpa dem under 2024-2025. Vi är engagerade i att kontinuerligt växa och utvecklas, och vi ser fram emot att dela med oss av vår resa och de framgångar vi uppnår tillsammans.
Rasmus Thomsen
CEO Another Media Group