Insikter
Försäljning

Rekordintäkter för publicister - här är anledningarna till uppsvinget (och hur andra branscher kan haka på)

07 februari 2022
Rasmus Ohlin, CEO, Adviser
Efter en längre period av att digitala annonsintäkter på svenska medieägares plattformar läckt till de stora tech-företagen, ser det nu ut som att publicister och förlag får nya möjligheter att säkra bättre resultat.

Skärpta integritetsregler som begränsar användandet av tredjepartsdata och en ökande oro för desinformation är några av anledningarna till den positiva utvecklingen, men även om vi ser ett skifte som gynnar kvalitetsjournalistiken på sikt så förblir annonsaffären en utmanande verksamhet, och inte alla medieägare lyckas.

Enligt Reuters studie kan man se följande framgångsfaktorer hos publicisterna som just nu lyckas bäst i branschen:

Satsar för att attrahera yngre målgrupper

För den yngre publiken är det de mer visuella sociala medierna som gäller, varpå allt fler publicister nu satsar på innehåll för Instagram, Tiktok och Youtube. Studien visar faktiskt att dessa plattformar prioriteras över Facebook och Twitter när publicisterna gör sina kanalval för året. För att attrahera denna målgrupp satsar man på rörlig bild, kortare videoklipp i sociala medier och användargenererat content. Här i Sverige har det hittills varit större aktörer som SVT som lett vägen, men vi kan räkna med att allt fler mindre och medelstora medieägare också kommer att ta till sig dessa tekniker under det kommande året.

Satsar på nya typer av innehåll och relationsbyggande format

Många publicister lägger sina resurser på att experimentera med nya innehållsformat och studien visar att så mycket som 80% av de tillfrågade nyhetscheferna satsar på podcast och 70% på nyhetsbrev. Detta är två kommunikationsverktyg som visats vara särskilt effektiva för att bygga starka relationer med sin publik eller målgrupp. Det finns en fortsatt ökad vilja att betala för kvalitetsjournalistik - men det gäller att erbjuda läsarna content i de kanaler som de vill umgås med er i. Att bjuda in sina kunder, läsare och partners till ett tightare, närmre och mer transparent samarbete eller samtal kräver mod, tid och resurser. Men fördelarna och engagemanget som transparensen ger leder ofta till en starkare kundrelation och högre betalningsvilja.

Förädlar befintliga produkter istället för att lansera nya

Innovation i branschen kommer i år vara mer fokuserat på att förbättra befintliga erbjudanden och inte så mycket på att lansera nya produkter. Upp till 67% av de tillfrågade i studien uppger att de kommer att ägna större delen av sina resurser åt att förbättra produkter och göra dem snabbare och mer effektiva. Endast 32% svarade att deras prioritet var att lansera nya produkter eller varumärkesförlängningar. 

Arrangerar digitala premium-event

I väntan på att återigen kunna arrangera fysiska evenemang använder aktörer i branschen virtuella event för att öka sina intäkter. Här finns det många vägar att gå, med allt från att skapa lönsamhet genom att involvera sponsorer, till exklusiva premium-event för vissa målgrupper. Att finansiera ett event genom sponsorskap är en möjlighet som kan innebära långt mer än goodiebags, här går det verkligen att utforma smarta samarbeten med relevanta aktörer som experter, paneldeltagare eller på andra vis som en del av innehållet. Digitala premium-event som riktar sig till prenumeranter blir både en bra möjlighet att ge mervärde till nuvarande prenumeranter, en tillväxtmöjlighet att locka nya prenumeranter, och ytterligare en inkomstkälla om icke-prenumeranter får betala för att gå. Att kunna dra slutsatser kring saker som kundernas intresse (eller bristande intresse) för vissa ämnen eller evenemang kan också bidra till en ökad förståelse för kunden och på så vis gynna verksamheten ur fler aspekter.

Utvecklar ur ett "Mobile First"-perspektiv

Pandemin påskyndade digitaliseringen av mediebranschen (som så många andra branscher) och nu står det klart att “mobile first” står i centrum för utvecklingen framåt. Digital annonsering har fortsatt att öka i takt med att allt fler handlat online och när vi i allt större utsträckning gör det på mobilen blir det viktigt att innehållet (och annonserbjudandet) också speglar det. Allt fler publicister väljer nu att utveckla sina erbjudanden ur ett “mobile first”-perspektiv, vilket egentligen innebär att hela affären formas och utvecklas utifrån mobilanvändarna som första prioritet.

"

Att kunna dra slutsatser kring saker som kundernas intresse (eller bristande intresse) för vissa ämnen eller evenemang bidrar till en ökad förståelse för kunden och kan på så vis gynna verksamheten ur fler aspekter

Vi på Adviser är kommersiell partner till över 40 publicister och har genom affärsutveckling kopplat till kanal och annonserbjudande, samt målinriktad medieförsäljning hjälpt många av våra uppdragsgivare nå rekordresultat under det senaste året. En av framgångsfaktorerna vi identifierat hos medieägarna som lyckas absolut bäst är viljan att hela tiden utvecklas, att våga satsa för att transformeras. Den typen av uppdragsgivare älskar vi att jobba med, för att vi tillsammans med dem kan göra stor skillnad och nå nya rekordintäkter.

"

Vilka av dessa nycklar kan ni applicera i er bransch?