Verktyg
Marknadsföring

Kreativ brief: så lyckas du

22 februari 2022
Jacob Valfridsson, Byråchef Roy
En kreativ brief utgör grunden för när du och ditt team eller din byrå ska utveckla hemsidan. Trots detta upplever hela 82% av marknadsförare och 83% av byråer att det är en utmaning att skriva tydliga briefer, oavsett erfarenhet i branschen. Detta visar en studie från Better Briefs 2021.

Den kreativa briefen är ett bra sätt att sätta rätt förväntningar mellan beställare och leverantör i ett projekt. Dels ger den en bra överblick över projektets syfte och mål, men den bör också förtydliga den kreativa idén och tänkta användarupplevelsen. Briefen ska ge uttryck för din resa framåt, visuellt uttrycka hur du vill uppfattas och vilken förändring som ska genomföras. Med tanke på den utmaning som många upplever med briefer idag så vill vi underlätta processen genom några få enkla steg. Nedan kan du läsa om vad du inte får glömma att inkludera i din brief.

Varför behöver jag skapa en brief?


Innan vi delar med oss av våra konkreta tips vill vi reda ut vikten av att lägga tid på att skapa en. Briefer är viktiga då de effektiviserar processen av ett projekt. Utan en tydlig plan och vision blir det en utmaning både att utforma innehållet men även att veta vad som ska ingå. Utan en tydlig brief är risken stor att det blir svårt för leverantören att leva upp till beställarens förväntningar. 

Briefen får gärna innefatta ditt varumärkes värderingar, produkter eller tjänster, målgrupp, utmaningar, konkurrenter – ingen detalj är obetydlig. Ju bättre den andra parten får lära känna ditt varumärke, desto lättare kommer det bli att leva upp till din vision.

Under projektets gång kommer briefen att finnas med som ett underlag för varje steg i processen. På så vis kommer det alltid finnas en tydlig riktning att falla tillbaka på. Briefen blir en guide som alla involverade kan använda sig av för att arbeta efter ett gemensamt mål, oavsett roll i projektet. 

"

Briefen ska ge uttryck för din resa framåt, visuellt uttrycka hur du vill uppfattas och vilken förändring som ska genomföras

5 tips för att lyckas

Det finns ingen mall för den perfekta design-briefen. Men om du aldrig har skapat en förut så kan det underlätta att ha några riktlinjer att gå efter. Här får du fem konkreta tips på saker att inkludera i din brief när du ska ta fram en ny webbplats.

  • Skapa en plus- och minus-lista

Skapa en lista över vad du gillar och inte gillar med din nuvarande hemsida. Jobbar du med en designbyrå kommer de behöva veta vad du upplever som de största utmaningarna med din sajt idag och hur du vill bearbeta dem. Ibland kan det vara svårt att själv komma fram till en lösning eller alternativ, men detta är något du kan diskutera med din byrå under processens gång. Skriv även en ny lista på vilka funktioner du saknar och nuvarande som du önskar förändra. Om du inte har en hemsida än skriver du bara ner det du vill att den ska innehålla.

  • Gör din konkurrentanalys

När du är klar med dina listor är det dags att analysera hur dina konkurrenters hemsidor ser ut. Undersök både företag som är mindre än ditt, men även större. Reflektera över vad hemsidorna kan och inte kan göra, och observera vilken känsla du får när du navigerar på sidorna. Finns det till och med några konkreta exempel som du kan visa upp rent visuellt? Se över dina listor på nytt och lägg till eventuella justeringar. 

  • Fundera och prioritera

I detta stadie bör du ha en omfattande lista med de olika funktionerna som du vill ha på din nya hemsida. Gör då en prioritering över vilka funktioner som är viktigast för dig att få på plats till en början. För att kunna fatta rätt beslut bör du reflektera över era nuvarande utmaningar kopplat till er digitala närvaro och ert varumärke. Vilka av dessa utmaningar bör hanteras först? Den här metoden kan hjälpa dig att prioritera funktionerna på dina nya hemsida. 

  • Gör en reflektion kring varumärket

Varje framgångsrikt designprojekt har ett tydligt fokus på varumärket som ska marknadsföras. Vare sig det gäller att ta fram en hemsida, broschyr eller annonskampanj i sociala medier så bör din brief alltid innehålla en sektion som beskriver ditt varumärke. Här vill du få med vad ditt varumärke står för, dess historia, vision och erbjudande. Vill du att företagets värderingar, kultur eller tonalitet ska lysa igenom slutprodukten så behöver dessa delar finnas med i briefen.

  • Tekniska krav

Den sista punkten handlar om att förtydliga om, och i så fall vilka, tekniska krav som finns. Det kan till exempel handla om att den nya sajten ska kunna kopplas ihop mot ett befintligt affärssystem, CRM eller liknande. Förmodligen vill du att sajten ska ha hög användarvänlighet i såväl mobil som desktop, och bra laddtider för att stärka din SEO. Se till att dessa förväntningar också tydligt förmedlas till teamet som ska bygga den.

Jacob Valfridsson

Jacob Valfridsson

Byråchef Roy

jacob@roycontent.se

+46 73-143 90 90