Webbanalys och datakvalitet

Vill du lära känna din användare, deras beteende och skapa förståelse för vad som driver konverteringar på din webbplats? Vill du fatta rationella beslut och inte gissa dig fram? Vi hjälper dig att säkerställa god datakvalitet och agera på de insikter som datan ger.

Att arbeta med webbanalys hjälper dig att lära känna din webbplats, dina användare och hur de interagerar på sidan. Du kan få svar på allt ifrån hur dina besökare använder sajten till hur dina marknadsaktiviteter bidrar till dina mål och intäkter. Hur väl uppfyller din hemsida sitt syfte? Sebastian Tibbling och hans team på a_delivery hjälper dig att lyckas med analysen som blir underlaget för ditt nästa steg.

Så hjälper vi dig med webbanalys och datakvalitet

Datakvalitet


Det går inte att utföra en webbanalys utan något underlag att utgå ifrån, det vill säga data. Det är därför viktigt att datan som finns i Google Analytics eller andra verktyg är korrekt och håller hög kvalitet. När vi utför en hälsokontroll av ditt Google Analytics-konto, så analyserar vi hur mätningen är uppsatt och tar utifrån detta fram rekommendationer om vad som kan förbättras.

Konverteringsoptimering


Med hjälp av verktyg som Google Tag Manager, kan vi optimera din mätning och spårning på sajten. Vi hjälper gärna till med uppsättning av Google Tag Manager om du inte har det installerat sedan tidigare. Arbetar du med det redan, så kvalitetssäkrar och förbättrar vi din befintliga uppsättning, för optimalt resultat.

Datadrivet arbetssätt


När spårningen och datan kommer in korrekt, är nästa steg att visualisera statistiken så att alla som behöver förstå datan kan fatta rätt beslut utifrån den. Genom utbildning och rådgivning hjälper vi er att arbeta mer datadrivet. Vi erbjuder kurser i grunderna i datadrivet arbete, men även 1-2-1 coaching utifrån roll, behov och vilka KPI:er som är viktigast för att ni ska lyckas.

Varför jobba datadrivet?

Martech, adtech och datadrivna arbetssätt - oavsett vilka samlingsnamn man väljer att använda har verktyg för att samla och visualisera data aldrig varit mer tillgängligt, kostnadseffektivt eller relevant än nu. Vet du inte vilken ände du ska börja i så finns vi här för att hjälpa till. Förutom att sätta upp analysverktyg och optimera befintlig spårning, kan våra konsulter hjälpa dig att löpande analysera resultatet och presentera insikter i informativa rapporter och presentationer utifrån dina verksamhetsmål och mätpunkter. Här kan du läsa mer om hur ett datadrivet arbetssätt kan lyfta din affär.

Fördelar med webbanalys

En modern marknadsavdelning behöver det underlag som en webbanalys genererar för att lyckas med sin strategi och framtagning av framtida marknadsmål. Vi stöttar allt ifrån mindre marknadsavdelningar till globala publicister, med syfte att spåra, skapa förståelse, till att kunna fatta beslut baserade på den framtagna datan.

Vårt mål är att hjälpa dig sätta grunderna för att arbeta datadrivet och kunna agera på dina digitala besökares data. Vi blir förlängningen av ditt team som gör något som verkar svårt och komplicerat – till något enkelt och roligt! Boka ett möte med oss, så berättar vi mer!

Vill du veta mer?

Sebastian Tibbling

VD, a_delivery

Kontakta Sebastian Tibbling för att komma igång!

sebastian@adelivery.se+46 70-855 17 22