Så ökade Fokus det digitala engagemanget hos sina läsare – på bara 4 månader

Kundcase - Fokus

Under våren och sommaren 2021 sökte den prisvinnande tidskriften Fokus en kommersiell webbredaktör som kunde hjälpa till att driva den digitala förändringsresan hos redaktionen och samtidigt öka de digitala intäkterna. I slutet av sommaren kom vi i kontakt med Julia Lundmark, kommersiell chef på Fokus, som berättade att det var svårt att hitta all den kompetensen de sökte i en enda person.

När hon berättade om vilka mål och utmaningar de hade kopplat till de digitala intäkterna och rekryteringen av en ny kommersiell webbredaktör, såg vi snabbt att ett samarbete med Another Media Group skulle kunna vara en perfekt interimlösning för att hjälpa redaktionen att driva på den digitala förändringsresan och stötta upp för den kommande webbredaktören. Ett fyra månader långt projektsamarbete, september 2021-december 2021, inleddes.

Beställare

FOKUS, FPG Media AB

Omfattning

Strategy, Positioning, Identity

Uppdrag

Öka det digitala engagemanget

Tidspann

4 månader

Growth team för ökade digitala intäkter

Som ett första steg i samarbetet samlade vi Fokus redaktion och marknadsavdelning och genomförde både intervjuer och workshops för att ännu bättre förstå nuläge och önskat läge.

Därefter påbörjade vi ett strategiskt arbete med den digitala kundresan där teamet från Fokus tillsammans med oss, fick testa att bli kunder hos sig själva. Varje kundresa dokumenterades och analyserades för att identifiera potentiella förbättringspunkter för att skapa en effektivare och mer användarvänlig köpresa. En rad strategiska initiativ föddes ur dessa insikter och låg till grund för arbetet framåt.

En projektplan togs fram där de strategiska initiativen fördelades ut över en fyramånadersperiod. För att kunna genomföra flera initiativ parallellt under den relativt korta tidsperioden sattes ett skräddarsytt growth team ihop, med specialister från sex fem bolag i Another Media Group. Totalt identifierades 37 olika initiativ.

Ett skräddarsytt growth team sattes ihop, med specialister från alla sex bolag i Another Media Group.
37

Identifierade initiativ

Datakvalitet och löpande webbanalys

En grundlig genomgång av både Google Tag Manager och Google Analytics genomfördes för att kvalitetssäkra och säkerställa att den data som samlades in var korrekt. Webbanalys-teamet på a_delivery tog fram skräddarsydda dashboards för både redaktionen och marknadsavdelningen för att göra det enklare för dem att tolka läsarnas beteenden och på så sätt arbeta datadrivet utifrån de insikterna.

Genom one-to-one coaching och gemensamma workshops utbildade Sebastian Tibbling från vår strategibyrå Oh Charlie teamen på Fokus i hur man arbetar med datadrivet beslutsfattande, med målet att de skulle bli bekväma med att analysera och agera på den data som samlades in.

Julia Lundmark

Julia Lundmark


kommersiell chef på Fokus

Det jag uppskattar mest med vårt samarbete är att vi tänker stort och arbetar snabbt. Det har gjort att vi har genomfört många förändringar på kort tid. Vi är ett team med många kompetenser vilket gör oss starka och vi har dessutom väldigt roligt. Känslan är helt klart att vi fått fler kollegor genom att samarbeta med Another Media Group.

Webbredaktör och innehållsoptimering

Insikterna från arbetet med datakvalitet och spårning indikerade att den digitala kommunikationen med läsarna inte höll samma höga kvalitet som kännetecknar Fokus i övrigt - här fanns förbättringspotential. Ett omfattande arbete kopplat till den digitala kommunikationen inleddes och började med att titta på mailutskick och nyhetsbrev, med syfte att bryta den negativa trenden och öka öppningsfrekvens och engagemang. Art Director Derin Sunnesson på vår digitalbyrå Roy gjorde en grafisk make-over tillsammans med sitt team av grafiker och arbetade fram nya moderna mallar som bättre visade upp Fokus kvalitetsinnehåll. Parallellt arbetade Agnes Jarfjord, Creative Director på contentbyrån Engage, och hennes team av specialister med att analysera det digitala innehållet och genom A/B-tester bättre förstå vilket innehåll och publiceringstid som fungerade bäst. Det datadrivna arbetssättet bidrar genom optimering, analys och insikter till att kontinuerligt förbättra produkten.

Utöver nyhetsbrevet Veckans Fokus skapade vi också en rad nischade nyhetsbrev som Kulturbrevet och Krönikörsbrevet – idéer som kom direkt från ett samarbete mellan redaktion och marknad på Fokus. Vi satte idéerna i verket och gav därefter en grundlig genomgång av alla nya mallar för att de enkelt skulle kunna skapa både kampanjer och fler utskick själva, tillsammans med rekommendationer för rubriksättning, tid för publicering och innehållsdisposition.

Målgruppsanalys och personas

För att förbättra kommunikationen och engagemanget hos de digitala användarna inleddes också ett arbete med att skapa bättre förståelse för Fokus olika målgrupper och dess beteenden. Vi ville identifiera vad som behövde kommuniceras under köpresans olika steg, till de olika målgrupperna, för att öka intresse och konvertering.

Två workshops genomfördes tillsammans med Fokus för att få en bättre gemensam bild över kundernas drivkrafter, vilka kundtyper (personas) som var prioriterade i kommunikationen för att öka de digitala intäkterna och på så sätt skapa ramar för vilken typ av innehåll som kunden mest sannolikt attraherades av.

Sammanfattning

Initiativ som genomfördes hösten 2021

 • Analys av digitala kundresor
 • Optimering av hemsidan
 • Datadrivet arbetssätt
 • Uppstart sociala medier 2.0
 • Förbättrade nyhetsbrev
 • Ny automatiserad onboarding-process
 • Strategisk webbanalys
 • Design och formgivning
 • Löpande rådgivning

Vad hände efter fyra månader?

Efter en höst tillsammans som innebar 30+ identifierade initiativ och 20+ genomförda förändringar, insåg Julia och hennes team ganska snabbt att det fanns ett stort värde i att utöka det interna teamet med vårt externa growth team för att fortsätta driva på den digitala förändringsresan. Samarbetet utökades ytterligare och förlängdes över 2022.

Ökad öppningsgrad

Ökat engagemang för nyhetsbreven, öppningsgraden har ökat från 22% till 36%

Förändringar

Ökat självförtroende och datadrivet arbetssätt hos redaktion och marknadsavdelning

Optimerad köpresa

Bättre koll på användarbeteende och kunden ger insikter för fortsatta initiativ och optimerad köpresa

Skalbarhet

En flexibel och snabbrörlig setup som är skalbar och ger kraft till ökad digital tillväxttakt

Varför välja growth team från Another Media Group?

 • 1. Skalbarhet

  Skalbarheten och flexibiliteten att kunna skala upp och ner teamet för att få in rätt kompetenser vid rätt tidpunkt.

 • 2. Specialkompetens

  Mängden specialistkompetenser man har tillgång till genom AMG och dess dotterbolag. Från strategiskt bollplank till contentproduktion, design, webbutveckling, test, mätning och analys.

 • 3. Transparens

  Hög transparens och ett team med bra människor, som direkt kändes som kollegor trots att de är externa.

Gillar du det du ser och är sugen på att samarbeta?
Kontakta oss på sebastian@anothermedia.se